Plænegræs Villa-Turf

Villa-Turf ubejdset er et rigtigt godt valg til brugsplænen. Med Villa-Turf får du anlægsgartnerens foretrukne blanding, en smuk tæt og vedvarende græsplæne, som er særdeles slidstærk og ekstra robust.

Arterne i Villa-Turf er sammensat, så der skabes en smuk ensartet plæne med god sundhed, vinterfasthed og vitalitet. Flere sorter pr. art giver blandingen øget robusthed. Indholdet af specielle sports-rajgræsser gør slidstyrken eminent. Der indgår altid mange S-mærkede sorter i Villa-Turf – din sikkerhed for sorter specielt velegnet til det danske klima.

Er du økologisk landmand, søges der dispensation før anvendelse
Økologistatus Ubejdset
kg/100 m2 3

Villa-Turf ubejdset er et rigtigt godt valg til brugsplænen. Med Villa-Turf får du anlægsgartnerens foretrukne blanding,
en smuk tæt og vedvarende græsplæne, som er særdeles slidstærk og
ekstra robust.

Arterne i Villa-Turf er sammensat, så der skabes en smuk ensartet plæne
med god sundhed, vinterfasthed og vitalitet. Flere sorter pr. art giver
blandingen øget robusthed. Indholdet af specielle sports-rajgræsser gør
slidstyrken eminent. Der indgår altid mange S-mærkede sorter i
Villa-Turf – din sikkerhed for sorter specielt velegnet til det danske
klima.


Sort Art Pct. Type
Almindelig rajgræs 40%
Rødsvingel med lange udløbere 25%
Rødsvingel med korte udløbere 5%
Rødsvingel uden udløbere 10%
Engrapgræs 20%