EG Shadow Turf

Skygge-Blanding er særdeles velegnet til arealer, hvor sol- og skyggeforholdene kan være kritiske.
Skygge-Blanding indeholder udover alm. rajgræs og rødsvingel, også skygge-tolerante arter som mosebunke og  strandsvingel. Det betyder at blandingen kan anvendes både i tør og fugtig skygge, samt i fuld sol. Forvent relativ langsom fremspiring.
Såning før 15 august anbefales. Bør gødskes med plænegødning ved etablering.

Er du økologisk landmand, søges der dispensation før anvendelse
Såning på: Friland i halvskygge
Økologistatus Ubejdset
kg/100 m2 2,5
Skygge-Blanding er særdeles velegnet til arealer, hvor sol- og skyggeforholdene kan være kritiske.
Skygge-Blanding indeholder udover alm. rajgræs og
rødsvingel, også skygge-tolerante arter som mosebunke og  strandsvingel.
Det betyder at blandingen kan anvendes både i tør og fugtig skygge,
samt i fuld sol. Forvent relativ langsom fremspiring.
Såning før 15 august anbefales. Bør gødskes med plænegødning ved etablering.

Sort Art Pct. Type
Almindelig rajgræs 10%
Rødsvingel med lange udløbere 25%
Strandsvingel Strandsvingel 50%
Mose-bunke Mose-bunke 15% (Græs-familien)