Plænegræs Villa-blanding

Villa-blanding ubejdset er en prisstærk og robust blanding, som giver en flot brugsplæne. Sorterne er velafprøvede, kraftige og robuste.
Blandingen indeholder færre sorter end Turf-blandingerne.
Villa-blanding er særdeles velegnet til sandede jorde, hvor artssammensætningen sikrer en hurtig og varig etablering

Er du økologisk landmand, søges der dispensation før anvendelse
Økologistatus Ubejdset
kg/100 m2 3

Villa-blanding ubejdset er en prisstærk og robust blanding, som giver en flot brugsplæne. Sorterne er velafprøvede, kraftige og robuste.
Blandingen indeholder færre sorter end Turf-blandingerne.
Villa-blanding er særdeles velegnet til sandede jorde, hvor artssammensætningen sikrer en hurtig og varig etablering


Sort Art Pct. Type
Almindelig rajgræs 45%
Rødsvingel med lange udløbere 45%
Engrapgræs 10%