ØkoFrø CN-Fodpose og Insektvold

Fodpose betegner den lille vold der ofte bliver i kanten på et læhegn.

En fodpose er en 1-2 meter bred stribe af urørt, flerårig vegetation – helst naturligt fremspiret eller tilsået med tue dannende græsser.

Du bør etablere dine fodposer langs ledelinjer som eksempelvis læhegn eller stendiger, for at beskytte mod gødskning og optimere deres virkning.

For at mindske udbredelsen af ukrudtsarter fra fodposen og ind i marken kan man med fordel etablere en bar jordstribe i den yderste del af marken. Fodposen er et vigtigt levested for blandt andet agerhøne, hare og dagsommerfugle. Undgå at gøde fodposen, og lad den ligge urørt.

Der er 3 af de 7 arter i denne blanding der er på artslisten til bestøverbrak

Flerårig

Kr. 337,50 inkl. moms

Nyhed 2024
Familie Meget alsidig
Hjemmehørende Delvis
Overvintringevne(0-4) 4
Varighed år Flerårig
Jordbundsforhold Alle
Farve Gul/blå/rød
Blomstring juni-september
Såtidspunkt medio april
Såning på: Friland i halvskygge
Sådybde cm 1-1,5
kg/ha 10
Rodprofil Alsidig
Kvælstoffikserende Ja
Sommerfugle **
Svirrefluer **
Vilde Bier **
Honning bier **
Til Bestøverbrak Ja
Økologi % 88
Økologistatus Delvis
Fragtvægt 2

ØkoFrø CN-Fodpose og Insektvold er en ny blanding til foråret 2024, der kan anvendes til 4% udtagning/brak.

Blandingen indeholder flerårige arter, hvoraf flere er hjemmehørende i naturen. Blandingen lever op til det 2-årige aktivitetskrav.

Inden 30. april må der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af pollen- og nektarrige plantearter.
Husk en omhyggelig jordbearbejdning giver også for ØkoFrø CN-Fodpose og Insektvold det bedste resultat.

Her er der noget for bier, fugle og vildtet.
3 af arterne i denne blanding er på artslisten til bestøverbrak.

Godkendt til økologi 2024

Fodpose betegner den lille vold der ofte bliver i kanten på et læhegn.

En fodpose er en 1-2 meter bred stribe af urørt, flerårig vegetation – helst naturligt fremspiret eller tilsået med tue dannende græsser.

Du bør etablere dine fodposer langs ledelinjer som eksempelvis læhegn eller stendiger, for at beskytte mod gødskning og optimere deres virkning.

For at mindske udbredelsen af ukrudtsarter fra fodposen og ind i marken kan man med fordel etablere en bar jordstribe i den yderste del af marken. Fodposen er et vigtigt levested for blandt andet agerhøne, hare og dagsommerfugle. Undgå at gøde fodposen, og lad den ligge urørt.

Der er 3 af de 7 arter i denne blanding der er på artslisten til bestøverbrak


Sort Art Pct. Type
Presto Timothe % (Slæt)
Lidacta Hundegræs % (Efterafgrøde)
Swaj Strandsvingel % (Strandsvingeltype)
Leo Kællingetand % (Ærteblomst-familien)
Spadona Cikorie % (Kurvblomst-familien)
Lancet vejbred Lancet Vejbred % (Vejbred-familien)
Milvus Rødkløver % (Diploid)
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet