ØkoFrø CN-Blomsterbrak

CN-Blomsterbrak er en ny blanding, der kan anvendes til 4% udtagning/brak.

Blandingen indeholder både en- og flerårige arter, så den lever op til det 2-årige aktivitetskrav.

Inden 30. april må der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af pollen- og nektarrige plantearter.
Husk en omhyggelig jordbearbejdning giver også for CN-Blomsterbrak det bedste resultat.

Her er der noget for bier, fugle og vildtet.
7 af de 10 arter i denne blanding er på artslisten til bestøverbrak.

Godkendt til økologi 2024

Udsolgt 2024
Familie Meget alsidig
Hjemmehørende Delvis
Overvintringevne(0-4) 3
Varighed år En-toårig
Jordbundsforhold Alle
Farve Mange
Blomstring juni-september
Såtidspunkt ultimo april- maj
Såning på: Friland i fuld sol
Sådybde cm 1-1,5
kg/ha 8-10
Rodprofil Meget alsidig
Kvælstoffikserende Ja
Sommerfugle **
Svirrefluer **
Vilde Bier ***
Honning bier ***
Til Bestøverbrak Ja
Økologi % 87,5
Økologistatus Delvis

CN-Blomsterbrak er en ny blanding, der kan anvendes til 4% udtagning/brak.

Blandingen indeholder både en- og flerårige arter, så den lever op til det 2-årige aktivitetskrav.

Inden 30. april må der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af pollen- og nektarrige plantearter.
Husk en omhyggelig jordbearbejdning giver også for CN-Blomsterbrak det bedste resultat.

Her er der noget for bier, fugle og vildtet.
7 af de 10 arter i denne blanding er på artslisten til bestøverbrak.

Godkendt til økologi 2024


Sort Art Pct. Type
Alm. Katost Katost % (Katost)
Alsikke kløver Alsikke % (Ærteblomst familien)
Gul Stenkløver Gul Stenkløver % (Ærteblomst-familien)
Presto Timothe % (Slæt)
SW Nexus Lucerne % (Ærteblomst familien)
Stala Honningurt % (Rublad-familien)
Kommen Kommen % (Skærmplante-familien)
Litember Gul sennep % (Korsblomst-familien)
Lancet vejbred Lancet Vejbred % (Vejbred-familien)
Spadona Cikorie % (Kurvblomst-familien)
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet