Nyheder

Nye spændende blandinger

Året der gik 2018

Vi kom med følgende nyheder:

1. Bi-blanding sammen med Økologisk Landsforening. Det var en sjov oplevelse og ikke lige den dyregruppe vi kendte mest til i forvejen.

2. Vi kom med 3 nye efterafgrøde blandinger sammen med Erik Kristensen fra Økologi Rådgivning Danmark (ØRD). Det gav mange faglige snakke både med konsulenter og landmænd. Vi kører videre med begge nyheder med små justeringer af indholdet.

3. Vi har det meste af 2019 sortimentet på plads allerede nu. De sidste sorter kommer på plads løbende. Websiden får et ansigtsløft igen nu her til den nye sæson. KIG IND

4. Danmarks Økologiske Jordbrugsfond:
Vi købte aktier i Dansk Økojord A/S og vil dermed gerne vise, at vi bakker op om at mere jord drives økologisk i Danmark. Vi vil dermed gerne være med til, at generationsskiftet måske kan gå lidt lettere. Dansk Økojord A/S ejer nu 4 gårde med samlet 164 hektar.

5. Vi er kommet på Facebook og vil gerne udvikle os den vej med mere salg til de private. Vi vil gerne handle med hobbyfolket, og har også fået flere ind i butikken i den gruppe.

6. Generelt der er kommet en del nye kunder i både ØkoFrø og Forsøgsværktøj. Netværket af konsulenter indenfor begge grene af forretningen har fundet os i endnu højere grad.

7. Dyrskue: Vi var som sædvanligt med på dyrskuet i Aabenraa med gode snakke og fin stemning i Økoteltet. Det er her man lige kan få en fin snak i afslappet atmosfære.

8. Forsøgsværktøj er nu ved at være oppe at køre med stigende salg og mange nye kunder i forretningen.

Den nye hønsegårdsblanding – ØkoFrø 971:
Hønsegård-blandingen er en helt ny græsblanding til dine høns. Den er spækket med lækre urter, kløver og græsser. En blanding, hvor alle arterne vokser i forskellige etager. Blandingen giver noget lækkert til dine høns at spise, men den øger også deres tryghed på grund af græssets forskellige højder.
Den optimale hønsegård er med grupper eller rækker af træer og buske, hvor der både er sået Hønsegård, ØkoFrø 971 mellem og under rækkerne af træer.
ØkoFrø 971 er en græsblanding med tuegræs, hvor det i dette tilfælde er hundegræs og timothe.
Med denne hønseblanding kan dine høns føle sig trygge i trærækkerne og i terrænet, da tuegræsset vil give dem tryghed på grund af dets højde. Men ikke kun tryghed kan hønsene få ved tuegræsset. De kan også få læ og skygge, når sommerens lune sol varmer terrænet. Tuegræsset vil vokse sig til at være omkring hønsehøjde fordi, at hønsene ikke vil æde ret meget af selve tuegræsset, men æder i stedet urterne og kløverne.
Når urterne blomstre, er det ikke bare en fryd for hønsene, men også for insekterne og for vores øjne. Blomsternes farver pynter et hvert landskab. Den store mængde rødsvingel gør, at blandingen er skyggetolerant, hvilket er vigtigt i nærheden af træerne.

ØkoFrø anbefaler:
I alle hønsegårde er der pletter uden, (eller næsten uden) græs, nærmest udgangshullerne. I disse pletter anbefales det, at der i de perioder, hvor hønsene går på andre arialer, udsås en blanding af ØkoFrø 971 og Westerwoldisk rajgræs i forholdet 50/50 %.

Den nye hesteblanding

En bred sammensat specialblanding med urter til nøjsomme heste. Det er en rigtig hesteblanding med variation i arter, meget lavt sukkerindhold og med jordforbedrende egenskaber. Kan både afgræsses og bruges til slæt.

Stærke blandinger fra ØkoFrø:

ØkoFrø 973:
Er en artsrig afgræsningsblanding uden rødkløver. Indeholder arterne der giver en tæt og holdbar græsmark. Rigtig god fordøjelighed.

ØkoFrø 974:
Er optimeret til at forene højt udbyttepotentiale med varighed og god smag. Blandingen vil i løbet af det første år udvikle et tæt bunddække. 974 bør vælges til de marker, hvor en høj foderværdi, højt udbyttepotentiale og en varighed på 3 - 4 år ønskes kombineret. For at have et godt proteinniveau er kløverprocenten på 18%, hvoraf de 7 % er rødkløver. Der bør tages 4-5 slæt årligt.

ØkoFrø 975:
Er en mangeartet og stærk slætblanding, optimeret til at forene højt udbyttepotentiale med varighed og god smag. Blandingen vil i løbet af det første år udvikle et tæt bunddække. For at have et godt proteinniveau er kløverprocenten på 18%, hvoraf de 7 % er rødkløver. Iblanding af urter øger blandingens indhold af mineraler. De mineraler urterne kan optage har køerne også let ved at optage. Der bør tages 4-5 slæt årligt.

ØkoFrø 978:
Er en artsrig blanding med både rød og hvidkløver. Den ligner 974, men hvor de 20 % rajsvingel tages ud og erstattes med 10 % Hybridrajgræs og 10 % Alm. rajgræs, middeltidlig diploid. Med denne sammensætning er det en blanding der egner sig specielt godt til slæt, hvor der lægges vægt på en meget høj fordøjelighed. På grund af indholdet af hybridrajgræs vil det være en mere udbyttesikker løsning på uvandet jord end en blanding der udelukkende indeholder alm, rajgræs, da hybridrajgræs er med til at givet et godt udbytte i første slæt.

ØkoFrø 980:
Rug blandingen er velegnet til såning i rug til afgræsning om foråret. Både Ital.rajgræs og Hybridrajgræs er hurtige til, at etablere sig, og bidrager derved til udbyttet tidligt på sæsonen. Den alm. rajgræs er med til, at give lidt mere bund, og sikre udbyttet senere i vækstsæsonen.
Kan evt. ligge i 2 år ved kløvertræthed.

Direkte Service

Jeg er altid klar til at rådgive dig. Læs eller hent frøkataloget.

Karsten
Pedersen

29 38 94 32

Indtast dit telefonnummer
og jeg kontakter dig