• 406812 - CN-Forår 10 kg - DKK 840
  Sort Art Pct. Type
  Liflex Hvidkløver 12,50% (Storbladet)
  AberDart Alm. rajgræs 66,25% (Diploid)
  SW Nexus K Lucerne 12,50%
  Ligena Sæddodder 5%
  Sæddodder 5%
  Spadona Cikorie 3,75% (Urter)
  Sæddodder % (Efterafgrøde)
  kg/ha 8
  Økologistatus Økologisk
  Økologi % 78,75
  Pakn. 10
  Undersås i april
  Hvidkløver: Overvintrer, rod slående stængler
  Lucerne: Overvintrer, efterlader meget rod materiale.
  Midl.tid. rajgræs: Overvintrer, giver sukker.
  Cikorie: Overvintrer, løsner jorden i dybden.
  Sæddodder: Overvintrer, hurtig rodudvikling
  Sort Art Pct. Type
  Liflex Hvidkløver 12,50% (Storbladet)
  AberDart Alm. rajgræs 66,25% (Diploid)
  SW Nexus K Lucerne 12,50%
  Ligena Sæddodder 5%
  Spadona Cikorie 3,75% (Urter)
  kg/ha 8
  Økologistatus Økologisk
  Økologi % 78,75
  Pakn. 10

  LÆS MERE

 • 406813 - CN-Efterår 20 kg - DKK 805
  Eftersås i korn
  Fodervikke: Overvintrer ikke, men har stor tilvækst. svampe fremmende.
  Olieræddike: Overvintrer ikke, men har dyb rodudvikling.
  Foderradise: Overvintrer, hurtig udviklende pælerod
  Tidlig rajgræs: Overvintrer, giver sukker.

  Sort Art Pct. Type
  KaratosAlm. rajgræs10%(Tetraploid)
  CaravelleFodervikke65%(Vildtafgrøde)
  RomesaOlieræddike20%(Efterafgrøde)
  Radise Deep TillRadise5%(Efterafgrøde)

  kg/ha25-30
  ØkologistatusØkologisk
  Økologi %95
  Pakn.20

  Eftersås i korn
  Fodervikke: Overvintrer ikke, men har stor tilvækst. svampe fremmende.
  Olieræddike: Overvintrer ikke, men har dyb rodudvikling.
  Foderradise: Overvintrer, hurtig udviklende pælerod
  Tidlig rajgræs: Overvintrer, giver sukker.

  Sort Art Pct. Type
  KaratosAlm. rajgræs10%(Tetraploid)
  CaravelleFodervikke65%(Vildtafgrøde)
  RomesaOlieræddike20%(Efterafgrøde)
  Radise Deep TillRadise5%(Efterafgrøde)

  kg/ha25-30
  ØkologistatusØkologisk
  Økologi %95
  Pakn.20

  LÆS MERE

 • 406814 - CN-Landsberger 10 kg - DKK 545
  Eftersås
  Vintervikke: Overvintrer, hurtig vækst forår, svampe fremmende
  Ital. rajgræs: Overvintrer, og giver sukker.
  Blodkløver: Overvintrer, enårig, tåler sen såning.
  Vinterrug: Overvintrer, god udvikling selv ved sen såning.
  Der udsås en samlet mængde på 50kg/ha
  Fordelt på 38kg Rug og 12kg CN-Landsberger
  Rug tilkøbes ved siden af, og tilsættes CN-Landsberger

  Sort Art Pct. Type
  MajestyItal. rajgræs41,50%(Diploid)
  HungvillosaVintervikke41,50%(Efterafgrøde)
  EdipoBlodkløver17,00%(Efterafgrøde)

  kg/ha12
  ØkologistatusØkologisk
  Økologi %100
  Pakn.10

  Eftersås
  Vintervikke: Overvintrer, hurtig vækst forår, svampe fremmende
  Ital. rajgræs: Overvintrer, og giver sukker.
  Blodkløver: Overvintrer, enårig, tåler sen såning.
  Vinterrug: Overvintrer, god udvikling selv ved sen såning.
  Der udsås en samlet mængde på 50kg/ha
  Fordelt på 38kg Rug og 12kg CN-Landsberger
  Rug tilkøbes ved siden af, og tilsættes CN-Landsberger

  Sort Art Pct. Type
  MajestyItal. rajgræs41,50%(Diploid)
  HungvillosaVintervikke41,50%(Efterafgrøde)
  EdipoBlodkløver17,00%(Efterafgrøde)

  kg/ha12
  ØkologistatusØkologisk
  Økologi %100
  Pakn.10

  LÆS MERE

 • 406823 - CN-Pløjefri 10 kg - DKK 960
  Nyhed foråret 2019 Til dig der prøver med et areal pløjefrit. Honningurt: ikke overvinterende, pælerod med siderødder. Kulstof accelerator Oliehør: ikke overvinterende, øverligt rodsystem Alexandriner kløver: ikke overvinterende, pælerod med forgreninger. N-fix Jordkløver: ikke overvinterende, hovedrod med mange siderødder. N-fix Serradel: ikke overvinterende, pælerødder med siderødder og finrødder. N-fix Kålroe: ikke overvinterende, pælerødder med siderødder og finrødder. N-fix
  Sort Art Pct. Type
  Beehappy Honningurt 25% (Vildtafgrøde)
  Lirina Oliehør 35% (Vildtafgrøde)
  Winner Alexandriner kløver 15% (Efterafgrøde)
  Seaton Park Jordkløver 5% (Efterafgrøde)
  Serradel 10% (Efterafgrøde)
  Wilhelmsburger Kålroe 10% (Foder)
  kg/ha 8
  Økologistatus Økologisk
  Økologi % 25
  Pakn. 10
  Nyhed foråret 2019 Til dig der prøver med et areal pløjefrit. Honningurt: ikke overvinterende, pælerod med siderødder. Kulstof accelerator Oliehør: ikke overvinterende, øverligt rodsystem Alexandriner kløver: ikke overvinterende, pælerod med forgreninger. N-fix Jordkløver: ikke overvinterende, hovedrod med mange siderødder. N-fix Serradel: ikke overvinterende, pælerødder med siderødder og finrødder. N-fix Kålroe: ikke overvinterende, pælerødder med siderødder og finrødder. N-fix
  Sort Art Pct. Type
  Beehappy Honningurt 25% (Vildtafgrøde)
  Lirina Oliehør 35% (Vildtafgrøde)
  Winner Alexandriner kløver 15% (Efterafgrøde)
  Jordkløver 5% (Efterafgrøde)
   Serradel 10% (Efterafgrøde)
  Wilhelmsburger Kålroe 10% (Foder)
  kg/ha 8
  Økologistatus Økologisk
  Økologi % 25
  Pakn. 10

  LÆS MERE

 • 319277 - TerraLife BioMax 25 kg - DKK 975
  Egenskaber for TerraLife BioMax DT Øko.: - Til bælgplanterige sædskifter - Hurtig voksende blanding - Opsamler kvælstof - Stor biomasse - Øger antal regnorme og insekter Bedste resultat fås ved en så tidlig såning som muligt i august.
  Sort Art Pct. Type
  Sand/Sort Havre 20%
  Havre 25%
  Lifago Boghvede 16% (Efterafgrøde)
  Peredovick Solsikke 10% (Vildtafgrøde)
  Beehappy Honningurt 8% (Vildtafgrøde)
  Signal Gul sennep 6% (Efterafgrøde)
  Radise 5% (Efterafgrøde)
  Sæddodder 5% (Efterafgrøde)
  Romesa Olieræddike 3% (Efterafgrøde)
  Lirina Oliehør 2% (Vildtafgrøde)
  kg/ha 25-30
  Økologistatus Økologisk
  Pakn. 25
  Egenskaber for TerraLife BioMax DT Øko.: - Til bælgplanterige sædskifter - Hurtig voksende blanding - Opsamler kvælstof - Stor biomasse - Øger antal regnorme og insekter Bedste resultat fås ved en så tidlig såning som muligt i august.
  Sort Art Pct. Type
  Sand/Sort Havre 20%
  Havre 25%
  Lifago Boghvede 16% (Efterafgrøde)
  Peredovick Solsikke 10% (Vildtafgrøde)
  Beehappy Honningurt 8% (Vildtafgrøde)
  Signal Gul sennep 6% (Efterafgrøde)
  Radise 5% (Efterafgrøde)
  Sæddodder 5% (Efterafgrøde)
  Romesa Olieræddike 3% (Efterafgrøde)
  Lirina Oliehør 2% (Vildtafgrøde)
  kg/ha 25-30
  Økologistatus Økologisk
  Pakn. 25

  LÆS MERE

 • 331016 - Vintervikke Hungvillosa 25 kg - DKK 812.5

  kg/ha75-100
  ØkologistatusØkologisk
  Pakn.25


  kg/ha75-100
  ØkologistatusØkologisk
  Pakn.25

  LÆS MERE

 • 319275 - TerraLife Solanum 25 kg - DKK 925
  Egenskaber for TerraLife Solanum DT Øko.: - Stor bælgplanteandel - Hurtigt voksende med god ukrudtskonkurrence - Bryder kompakt jord - Fikserer kvælstof til følgende afgrøde - Optimal jordstruktur, øger humusindholdet Bedste resultat fås ved en så tidlig såning som muligt i august.
  Sort Art Pct. Type
  Foderært 25%
  Fodervikke 25%
  Smalbl. Lupin 10%
  Serradel 5% (Efterafgrøde)
  Olieræddike 5%
  Radise 5% (Efterafgrøde)
  Nigerfrø 5%
  Sand/Sort Havre 5%
  Winner Alexandriner kløver 4% (Efterafgrøde)
  Squarrose kløver 4%
  Solsikke 3%
  Lirina Oliehør 2% (Vildtafgrøde)
  Perser kløver 2%
  kg/ha 45-50
  Økologistatus Økologisk
  Pakn. 25
  Egenskaber for TerraLife Solanum DT Øko.: - Stor bælgplanteandel - Hurtigt voksende med god ukrudtskonkurrence - Bryder kompakt jord - Fikserer kvælstof til følgende afgrøde - Optimal jordstruktur, øger humusindholdet Bedste resultat fås ved en så tidlig såning som muligt i august.
  Sort Art Pct. Type
  Foderært 25%
  Fodervikke 25%
  Smalbl. Lupin 10%
  Serradel 5% (Efterafgrøde)
  Olieræddike 5%
  Radise 5% (Efterafgrøde)
  Nigerfrø 5%
  Sand/Sort Havre 5%
  Winner Alexandriner kløver 4% (Efterafgrøde)
  Squarrose kløver 4%
  Solsikke 3%
  Lirina Oliehør 2% (Vildtafgrøde)
  Perser kløver 2%
  kg/ha 45-50
  Økologistatus Økologisk
  Pakn. 25

  LÆS MERE

 • 330798 - Fodervikke Claudia 25 kg - DKK 937.5

  kg/ha90-130
  ØkologistatusØkologisk
  Pakn.25


  kg/ha90-130
  ØkologistatusØkologisk
  Pakn.25

  LÆS MERE

 • 343921 - Gul Sennep Severka 25 kg - DKK 643.75

  kg/ha7-8
  ØkologistatusØkologisk
  Pakn.25


  kg/ha7-8
  ØkologistatusØkologisk
  Pakn.25

  LÆS MERE

 • 341740 - Olieræddike Brutus 25 kg - DKK 925

  kg/ha11-12
  ØkologistatusØkologisk
  Pakn.25


  kg/ha11-12
  ØkologistatusØkologisk
  Pakn.25

  LÆS MERE

 • 343728 - Foderradise Radise DeepTill 25 kg - DKK 950

  kg/ha6-8
  ØkologistatusUbejdset
  Pakn.25


  kg/ha6-8
  ØkologistatusUbejdset
  Pakn.25

  LÆS MERE

 • 321243 - Persisk kløver Celtico 2 kg - DKK 180

  kg/ha6-8
  ØkologistatusUbejdset
  Pakn.2


  kg/ha6-8
  ØkologistatusUbejdset
  Pakn.2

  LÆS MERE

 • 361502 - Sæddodder Ligena 25 kg - DKK 1725

  kg/ha5-6
  ØkologistatusUbejdset
  Pakn.25


  kg/ha5-6
  ØkologistatusUbejdset
  Pakn.25

  LÆS MERE